Arabuluculuk

Arabuluculuk nedir?

Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi

Kimler arabulucu olabilir ?

Türkiye’de sadece en az beş yıllık mesleki deneyimi olan hukuk fakültesi

Hangi davalar arabuluculuk kapsamındadır?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre arabuluculuğa ancak

Arabuluculuğun avantajlarını nelerdir?

Arabuluculuk özellikle dava yoluyla karşılaştırıldığında birçok avantajı olan

Arabuluculuğun ilkeleri nelerdir?

Arabuluculuğun tüm dünyada kabul görmüş temel ilkeleri

Arabuluculuğun maliyeti nedir?

Taraflar arabulucunun ücretini ve masraflarını eşit